Sudarius draudimo sutartį ir padidėjus draudimo sutarties galiojimo metu draudimo rizikai (pvz. transporto priemonė naudojama trumpalaikės nuomos paslaugoms teikti, taksi, pavežėjimo paslaugos, ir kai kurie kiti atvejai), draudėjas ar jo atstovas privalo apie tai informuoti draudiką, draudimo sutartyje nustatyta tvarka (jei tokių veiklų apribojimas numatytas draudimo sutartyje). Šios pareigos neatlikus, t.y. apie tai neinformavus draudiko sutartyje nustatyta tvarka (LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str.), draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo sugrąžinti 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos. Ši draudiko teisė nėra absoliuti, ir su advokato pagalba galima gintis nuo galimai nepagrįsto draudiko reikalavimo ar bent jau dalį nuostolio sumažinti. Jei norite sužinoti plačiau, ar reikalinga konsultacija, – kreipkitės.

Leave a reply