Advokatas-Tomas-Vagnorius

Advokatas Tomas Vagnorius

Atsakant į šį klausimą, galima teigti, jog priverstinai nuvežtą transporto priemonę galima atsiimti ir nesumokėjus teisės aktuose numatytos baudos. Tačiau būtina pabrėžti, jog teisės aktai numato atvejus, kuomet transporto priemonė gali būti negrąžinta/laikinai negrąžinta, iki bus išnagrinėtos kitos svarbios aplinkybės administracinėje arba baudžiamojoje byloje. Apibendrinant galima teigti, jog Esant skaitytojo nurodytai situacijai, t.y. administracinės teisės pažeidimo sudėčiai (transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų) patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui yra skiriama, pažeistos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) normos nustatyta sankcija, o taip pat kitos administracinės priemonės – papildomos sankcijos (priverstinis transporto priemonės nuvežimas). Vadovaujantis ATPK 269 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, policijos pareigūnai turėjo teisę priverstinai nuvežti transporto priemonę. Nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti pašalinus grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, trukdymą saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kitų asmenų teisių pažeidimą.

Sutinkamai su Lietuvos policijos Generalinio komisaro įsakymu patvirtinta transporto priemonių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo 15 -18 p.,  transporto priemonė yra grąžinama jos savininkui, kuomet yra atlyginamos išlaidos ūkio subjektui atsakingam už transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą. Suprantama, jog transporto priemonė nebus grąžinta jei paaiškėtų, jog ši transporto priemonė yra paieškoma, ji buvo galimai kokio nors nusikaltimo įrankis, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kitų veikų iki bus priimtas atitinkamas procesinis sprendimas.

Padarius pažeidimą, už kurį pagal ATPK gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, transporto priemonė grąžinama (išskyrus atvejus, kai ji konfiskuojama) tik po to, kai išnagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla.

Leave a reply