Advokatas-Tomas-Vagnorius

SUJAUKTA TEISINGUMO SITEMA SKATINA NUSIKALSTAMUMĄ

Bausmė – vienas seniausiai visuomenėje naudojamų prievartinių priemonių, kuriomis siekiama atlyginti neleistinais veiksmais padarytą žalą ir nuo jų atgrasyti kitus asmenis.
Ankstyvosiose bendruomenėse taisyklės buvo nerašytos, už nusistovėjusių elgesio ir pagarbos normų nesilaikymą būdavo griežtai (ir ne vien fizinėmis priemonėmis!), bet sykiu teisingai baudžiama. Gal todėl gyvenimo taisyklių būdavo paprastai laikomasi, kuo deja nelabai galėtume pasigirti dabar. Ilgainiui taisyklės tapo rašytinės, kito tiek jos, tiek ir pačios bausmės. Liko ir paprotinių normų, beje nemažiau gerbtinų, nei įvilktų į įstatymų rūbą. Tačiau visada buvo siekiama teisybės ir proporcingumo, savotiško balanso tarp nusižengimo ir bausmės. Kalbėsiu apie įstatymais uždraustos veiklos pasekmes – bausmes bei jų adekvatumą. Visuomenėje labiausiai laikomasi tų teisinių normų, kurios labiausiai atitinka paprotinę teisę, todėl, kad jos dera prie visuomenėje paplitusių to laikmečio moralinių normų ir paprastai pasižymi bausmės adekvatumu nusižengimo žalai. Nukrypimai nuo proporcingų santykių tarp nusižengimo ir bausmės menkai tramdo, o neretai dargi skatina nusikalstamumą. Panašius reiškinius deja tenka stebėti dabartinėje menkai subalansuotoje Lietuvos teisinėje sistemoje. Teisės norma ir bausmė už jos nesilaikymą turi būti suprantama ir priimtina daugumai bendruomenės narių. Kai tokios normos neremia visuomenė, ji yra „mirusi“, jos nesilaikoma arba dar blogiau atsiranda nepakantumas pačiam įstatymui. Taip galima būtų pasakyti, pavyzdžiui, apie iš viršaus atgaline data primestą abejotino turinio rezonansinį įstatymą dėl neteisėto praturtėjimo, dėl kurio taikymo ginčijasi tarpusavyje net patys teismai. Žinoma, darniai visuomenei panašus įstatymas reikalingas, bet jis turėtų būti teisingas ir suprantamas, apimti aiškias normas, kurias remtų diduma visuomenės……

Skaitykite tesinį: http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisininko-nuomone-sujaukta-teisingumo-sistema-skatina-nusikalstamuma.d?id=71586652

Leave a reply